Föreningen

KFV:s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt.