Information

KFV Skåne Sydväst – Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Vi tar hand om vilda djur ex.vis: fågel, hare, igelkott, ekorre, säl.

Innan du tar kontakt – Läs informationen under “Skadat djur” respektive “igelkottar

Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!

KFVs mailadress är info@kfv-sydvast.se

Senaste årsmöte hölls SÖNDAGEN 20 september 2020 Kl 11:oo på vår anläggning i Skanör.
Skicka ett mail om du är medlem och vill få en kopia av årsmötesprotokollet.

Nästa årsmöte kommer att hållas 2021 och meddelas när datum blivit fastställt.