Information

KFV Skåne Sydväst – Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Vi tar hand om vilda djur, för närvarande endast fågel och igelkott.

Innan du tar kontakt – Läs informationen under ”Skadat djur” respektive ”igelkottar

Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!

KFVs mailadress är info@kfv-sydvast.se

Senaste årsmöte hölls söndagen 15 maj 2022 Kl 11:00 på vår anläggning i Skanör.
Skicka ett mail om du är medlem och vill få en kopia av årsmötesprotokollet.

Skogsmård unge. Foto Jan-ke Hillarp