Information

KFV Skåne Sydväst – Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Vårt verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt
arbete sker ideellt och KFV:s etiska regler är ledstjärna.

Innan du tar kontakt – Läs informationen under ”Skadat djur” respektive ”igelkottar

Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!

KFV:s mailadress är info@kfv-sydvast.se

Årsmöte hölls söndagen 19 maj 2024 på anläggningen i Skanör.
Alla medlemmar var välkomna och kallelse skickades ut via email och post.

Skicka ett mail om du är medlem och vill ha en kopia av protokollet.

Skogsmård unge. Foto Jan-Åke Hillarp