Information

KFV Skåne Sydväst – Katastrofhjälp fåglar och vilt.

Vårt verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt, där allt
arbete sker ideellt och KFV:s etiska regler är ledstjärna.

Innan du tar kontakt – Läs informationen under ”Skadat djur” respektive ”igelkottar

Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!

KFV:s mailadress är info@kfv-sydvast.se

Nästa årsmöte hålls söndagen 7 maj 2023 Kl 11:00 på vår anläggning i Skanör.
Skicka ett mail om du är medlem och tänker vara med på mötet.

Skogsmård unge. Foto Jan-ke Hillarp