Skadat djur

Om du hittar ett skadat djur

Så här bör du göra:

 • Framför allt, ta det lugnt.
 • Kan du se vilken typ av skada djuret har.
  En fågel som flugit mot en fönsterruta behöver oftast bara några timmars ostörd vila i en mörk låda med lufthål och en lugn och gärna mörk plats inomhus. Släpp ut fågeln efter ett par timmar. Kan den då inte flyga kontakta KFV eller om du bor i Malmö-Lundregionen kan du kontakta Fågelskydd Spillepeng som tar hand om skadade fåglar.
  Se även Fågelinfluensa längre ned på denna sida.
 • Vilda djur som är skadade är ofta kraftigt stressade och flyktbenägna. Planera därför fångsten väl.
 • Tänk alltid på att ett skrämt och stressat djur kan försvara sig. Du kan själv komma till skada.
  Långhalsade och långnäbbade fåglar så som skarvar, hägrar och storkar är mycket träffsäkra med näbben. Skydda därför ögonen.
  Rovfåglar och ugglor använder klorna men ytterst sällan näbben. Skydda därför händerna.
 • Försök fånga djuret. En god hjälp kan vara att använda sin egen jacka eller en handduk.
 • Placera djuret i en pappkartong eller låda med lock. Se till att det finns lufthål. Förvara lådan på en lugn och skuggig plats.
 • Ge ej mat eller dryck.
 • Kontakta närmaste KFV, polis eller räddningstjänst.
 • Vi är ideellt arbetande och kan endast undantagsvis rycka ut och hjälpa på plats, men vi bidrar gärna med råd för fångst och transport.
 • Att lämna in ett skadat djur är kostnadsfritt

Djurungar

Djurungar ska normalt inte tas om hand. Föräldrarna är mycket bättre på att sköta dem. Finner du en djurunge som du misstänker har kommit bort från föräldrarna eller förlorat dem så ta kontakt med KFV innan du tar in eller fångar den.

Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28. Om ingen svarar, skicka ett sms!

KFV Skåne Sydväst är en av de ytterst få organisationer i Sverige som har viltrehabiliterare med tillstånd att ta hand om sälar. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta in sälkutar numera.
Bilden visar sälkuten som togs om hand under 2019 och släpptes ut i Östersjön den 1 oktober 2019.

Fågelinfluensa

Apatiska eller förvirrade fåglar kan mycket väl ha drabbats av fågelinfluensa.
(I år, 2024 är utbredningen av sjukdomen mycket stor.)
Tyvärr finns det ingen hjälp för dessa förutom avlivning.
På Fågelskydd Spillepengs facebook finns en hel del information om fågelinfluensan.
Länk: https://www.facebook.com/F%C3%A5gelskydd-Spillepeng-1055774977823335/

Om du finner sjuka eller döda vilda djur

Rapportera fyndet till SVA
Länk: https://www.sva.se/vilda-djur/rapportera-in-fynd-av-sjuka-eller-doda-vilda-djur/