Föreningen

KFV:s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt.

KFV är en ideell förening som grundades i Kristianstad 1979 som första hjälporganisation av sitt slag i Sverige. Idag finns det ett riksförbund med lokalföreningar eller grupper i nästan alla kustkommuner samt på Öland, Gotland och även i flera kommuner i inlandet.

KFV Skåne sydväst är lokalföreningen i Vellinge och Trelleborgs kommuner.

KFV Skåne sydväst bildades 1983 som andra lokalförening efter KFV Kristianstad-Bromölla.

Föreningens syfte är:
Ge akut hjälp till skadade och sjuka vilda djur med avsikt att återge djuren sin frihet, om möjligt på den plats där de upphittats.
De omhändertagna djuren vårdas under sakkunnig ledning i för ändamålet specialbyggda hägn.

Arbeta ideellt:
Om du vill och har möjlighet att hjälpa till med rehabilitering av omhändertagna djur kontakta oss på telefon eller skicka ett mail. 
Telefonnummer till KFV är 0763-13 81 28
Mailadress till KFV är info@kfv-sydvast.se

Bidrag till djuren:
Om du vill ge ett bidrag till oss för rehabilitering av omhändertagna djur tar vi tacksamt emot gåvor till något av:
Bankgiro: 5277-0989
Swish: 1234983912
Märk betalningen med : KFV gåva

Arv respektive testamente:
Om du väljer att donera via ditt testamente så är det viktigt att det framgår att arvet ska gå till KFV Skåne Sydväst. Tänk också på att det alltid är bra att ha med föreningens organisationsnummer: 847000-8684

Föreningens grundare, Jan-Åke Hillarp, tillsammans med en berguv under rehabilitering