Föreningen

KFV:s verksamhetsområde är rehabilitering av fåglar och vilt.

KFV är en ideell förening som grundades i Kristianstad 1979 som första hjälporganisation av sitt slag i Sverige. Idag finns det ett riksförbund med lokalföreningar eller grupper i nästan alla kustkommuner samt på Öland, Gotland och även i flera kommuner i inlandet.

KFV Skåne sydväst är lokalföreningen i Vellinge och Trelleborgs kommuner.

KFV Skåne sydväst bildades 1983 som andra lokalförening efter KFV Kristianstad-Bromölla.

Föreningens syfte är:
Ge akut hjälp till skadade och sjuka vilda djur med avsikt att återge djuren sin frihet, om möjligt på den plats där de upphittats.
De omhändertagna djuren vårdas under sakkunnig ledning i för ändamålet specialbyggda hägn.