Styrelsen

Styrelsen enligt årsmötet 2019

Ordförande            Ninet Dessner

sekreterare            Eva Fallström

kassör                      Elisabeth Forsman

Ledamöter             Nina Prytz

   Karin Tillberg

   Anette Welwert